سوالات متداول

تنسی قرص پیشگیری از بارداری اورژانسی می باشد که می تواند طی 72 ساعت (3 روز) از نزدیکی جنسی محافظت نشده یا شکست روش های معمول پیشگیری از بارداری استفاده شود. درواقع این قرص می تواند در شرایط زیر استفاده شود: • از روش های پیشگیری در حین مقاربت استفاده نشده باشد. • روش های پیشگیری به درستی استفاده نشده باشند، به عنوان مثال کاندوم سوراخ شده باشد یا به درستی استفاده نشده باشد، یا اگر شیاف واژینال یا دیافراگم تغییر وضعیت دهند، بشکنند یا از جا در بیایند یا در شرایطی که قطع مقاربت جنسی با شکست مواجه شده باشد. تنسی حاوی ماده شبه هورمون سنتتیک به نام لوونورژسترل می باشد. این قرص در هر زمان اثر پیشگیری نخواهد داشت و هرچه فاصله استفاده از قرص تا زمان مقاربت محافظت نشده نزدیک تر باشد، مؤثرتر خواهد بود. این فاصله زمانی ترجیحاً تا 12 ساعت پس از مقاربت محافظت نشده باشد تا اینکه با تاخیر تا 72 ساعت مصرف گردد. تنسی چنانچه طی 72 ساعت از نزدیکی محافظت نشده مصرف شود مؤثر خواهد بود اما اگر از قبل باردار شده باشید یا نزدیکی محافظت نشده دیگری بعد از مصرف تنسی اتفاق بیفتد، قرص اثر پیشگیری نخواهد داشت و احتمال بارداری وجود دارد. این محصول به منظور پیشگیری از بارداری اورژانسی می باشد نه به عنوان قرص پیشگیری معمولی و اثر آن نسبت به قرص های پیشگیری از بارداری معمول کمتر می باشد.
همیشه این قرص را دقیقاً همانگونه که در این بروشور تجویز شده و یا پزشک یا داروساز شما گفته اند مصرف کنید. اگر چنانچه اطمینان ندارید با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. به صورت همزمان دو قرص تنسی 75/0 و یا یک قرص تنسی 5/1 را در اسرع وقت، ترجیحاً طی 12 ساعت بعد از نزدیکی محافظت نشده مصرف کنید. این قرص ها نباید دیرتر از 72 ساعت (3 روز ) پس از نزدیکی محافظت نشده مصرف شود. شما می توانید تنسی را در هر زمان از سیکل خود استفاده کنید با فرض اینکه باردار نیستید و احتمال بارداری هم نمی دهید. قرص را نجوید، بلکه همراه آب ببلعید. مصرف قرص ها را به تأخیر نیندازید. قرص ها هرچه زودتر بعد از نزدیکی محافظت نشده مصرف شود بهتر عمل می کند. اگر چنانچه از قبل از روش های پیشگیری بارداری معمول مانند قرص های ضد بارداری استفاده می کردید می توانید مصرف آن ها را در زمان های معمول خود ادامه دهید. اگر بعد از مصرف تنسی، نزدیکی محافظت نشده دیگری داشتید (هم چنین اگر این در طی همان سیکل اتفاق بیفتد ) این قرص اثر پیشگیری خود را نخواهد داشت و ریسک بارداری وجود دارد.
لویتود قرص پیشگیری کننده از بارداری می باشد. هر یک از 21 عدد قرص زرد، حاوی مقدار کمی از دو هورمون متفاوت زنانه با نام های لوونورژسترل و اتینیل استرادیول می باشد. 7 قرص سفید دارونما هیچ گونه ماده مؤثره ای ندارند. قرص های پیشگیری از بارداری که حاوی دو هورمون می باشند قرص های ”ترکیبی” نامیده می شوند.
هر بلیستر حاوی 21 قرص زرد رنگ (حاوی هورمون) و 7 قرص سفید رنگ دارونما (بدون هورمون) می باشد. هر بلیستر حاوی 28 قرص می باشد که دو رنگ قرص متفاوت به ترتیب چیده شده اند. شما باید روزانه یک قرص و در صورت نیاز با مقداری آب میل کنید. شما می توانید دارو را با غذا یا بدون غذا مصرف کنید. باید قرص را هر روز در زمان مشخص مصرف کنید جهت پیکان روی بلیستر را دنیال کنید تا بسته تمام شود. قرص ها را اشتباه مصرف نکنید. برای 21 روز اول، قرص های زرد رنگ روزی یک عدد و برای 7 روز باقیمانده قرص های سفید رنگ روزی یک عدد مصرف شود و بعد از آن بسته بعدی را آغاز کنید در نتیجه هیچ فاصله بدون دارویی بین بسته ها وجود ندارد.
دروسبلین قرص پیشگیری کننده از بارداری می باشد. هر یک از 21 عدد قرص زرد حاوی مقدار کمی از دو هورمون متفاوت زنانه با نامهای دروسپیرنون و اتینیل استرادیول می باشد. 7 قرص سفید هیچ گونه ماده مؤثره ای ندارند و قرص های دارو نما نامیده می شوند. قرص های پیشگیری که حاوی دو هورمون می باشند قرص های (ترکیبی) نامیده می شوند.
هر بلیستر حاوی 21 قرص زرد رنگ (حاوی هورمون) و7 قرص سفید رنگ دارونما (بدون هورمون) می باشد. دو رنگ متفاوت قرص به ترتیب چیده شده اند. هر بلیستر حاوی 28 قرص می باشد. روزانه یک قرص در زمان معین و همراه با مقداری آب میل کنید. شما می توانید دارو را با غذا یا بدون غذا مصرف کنید. باید قرص را هر روز در زمان مشخص مصرف کنید جهت پیکان روی بلیستر را دنیال کنید تا بسته تمام شود. قرص ها را اشتباه مصرف نکنید. برای 21 روز اول، قرص های سفید رنگ روزی یک عدد و برای 7 روز باقیمانده قرص های سفید رنگ روزی یک عدد مصرف شود و بعد از آن بسته بعدی را آغاز کنید در نتیجه هیچ فاصله بدون دارویی بین بسته ها وجود ندارد.
دروسبلا قرص پیشگیری کننده از بارداری می باشد. هر یک از 4 عدد قرص صورتی حاوی مقدار کمی از دو هورمون متفاوت زنانه با نامهای دروسپیرنون و اتینیل استرادیول می باشد. 4 قرص سفید هیچ گونه ماده مؤثره ای ندارند و قرص های دارو نما نامیده می شوند. قرص های پیشگیری که حاوی دو هورمون می باشند قرص های (ترکیبی) نامیده می شوند.
هر بلیستر حاوی 24 قرص صورتی رنگ (حاوی هورمون) و4 قرص سفید رنگ دارونما (بدون هورمون) می باشد. دو رنگ متفاوت قرص به ترتیب چیده شده اند. هر بلیستر حاوی 28 قرص می باشد. روزانه یک قرص در زمان معین و همراه با مقداری آب میل کنید. شما می توانید دارو را با غذا یا بدون غذا مصرف کنید. باید قرص را هر روز در زمان مشخص مصرف کنید جهت پیکان روی بلیستر را دنیال کنید تا بسته تمام شود. قرص ها را اشتباه مصرف نکنید. برای 21 روز اول، قرص های سفید رنگ روزی یک عدد و برای 4روز باقیمانده قرص های سفید رنگ روزی یک عدد مصرف شود و بعد از آن بسته بعدی را آغاز کنید در نتیجه هیچ فاصله بدون دارویی بین بسته ها وجود ندارد.
نام این دارو سیبل می باشد. مواد مؤثره موجود در 21 قرص سیپروترون استات و اتینل استرادیول می باشد. قرص های سفید هیچ گونه ماده مؤثره نداشته و قرص های دارو نما نامیده می شوند. سیپروتون استات یک آنتی آندروژن می باشد. تخمدان های شما آندروژن (هورمون جنسی مردانه) برای تبدیل به استروژن (هورمون جنسی زنانه) تولید می کند. آندروژن می تواند سبب تحریک رشد مو درصورت و بدن و هم چنین تولید سبوم ( چربی پوست) کند. اگر پوست شما به مقدار خیلی زیاد چربی ایجاد کند، پرزهای پوست شما مسدود می شوند که می تواند سبب ایجاد لکه شود. سیپروترون استات مقدار آندروژن آزاد شده توسط تخمدان های شما و هم چنین مقداری که میتواند در بدن شما عمل کند را کاهش می دهد. اتینیل استرادیول یک استروژن (هورمون جنسی زنانه) می باشد که باید در ترکیب با سیپروترون استات داده شود. قرص مذکور هم چنین به عنوان قرص خوراکی پیشگیری از بارداری عمل می کند. در حین مصرف این قرص ها نباید از قرص پیش گیری از بارداری خوراکی دیگری استفاده کنید. این قرص ها برای خانم ها در موارد آکنه شدیدی که پس از مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیک های خوراکی بهبود نیافته و رشد بیش از اندازه مو صورت و بدن (هیرسوتیسم نسبتا شدید) تجویز می شود. اگرچه این قرص به عنوان ضدبارداری خوراکی نیز عمل می کند اما نباید فقط به این منظور استفاده شود بلکه برای خانم هایی که در حال درمان مشکلات پوستی وابسته به آندروژن هستند و هم زمان نیاز به یک روش پیشگیری نیز دارند می تواند تجویز شود.
سیبل را روزانه یک عدد مصرف کنید. قرص را به طورکامل درصورت نیاز با مقداری مایعات ببلعید. باید قرص را هر روز در زمان مشخص مصرف کنید جهت پیکان روی بلیستر را دنیال کنید تا بسته تمام شود. قرص ها را اشتباه مصرف نکنید. برای 21 روز اول، قرص های زرد رنگ روزی یک عدد و برای 7 روز باقیمانده قرص های سفید رنگ روزی یک عدد مصرف شود و بعد از آن بسته بعدی را آغاز کنید در نتیجه هیچ فاصله بدون دارویی بین بسته ها وجود ندارد. برای مصرف صحیح در هر بسته سیبل 7 عدد برچسب با 7 روز هفته وجود دارد. برچسبی در هفته را که قرار است قرص را از آن روز شروع کنید انتخاب کنید. به عنوان مثال اگر اولین قرص را روز چهارشنبه شروع می کنید برچسبی که روی آن چهارشنبه نوشته شده است را استفاده کنید.
دزولست، قرص پیشگیری کننده از بارداری می باشد. هر یک از 21 عدد قرص سفید حاوی مقدار کمی از دو هورمون متفاوت زنانه به اسم های دزوژسترل و اتینیل استرادیول می باشد. 7 قرص سبزرنگ دارونما هیچ گونه ماده مؤثره ای ندارند. قرص های پیشگیری از بارداری که حاوی دو هورمون می باشند قرص های "ترکیبی" نامیده می شوند.
هر بلیستر حاوی 21 قرص سفید رنگ (حاوی هورمون) و 7 قرص سبز رنگ دارونما (بدون هورمون) می باشد. هر بلیستر حاوی 28 قرص می باشد که دو رنگ قرص متفاوت به ترتیب چیده شده اند. روزانه یک قرص در صورت نیاز با مقداری آب میل کنید. شما می توانید دارو را با غذا یا بدون غذا مصرف کنید. باید قرص را هر روز در زمان مشخص مصرف کنید جهت پیکان روی بلیستر را دنیال کنید تا بسته تمام شود. قرص ها را اشتباه مصرف نکنید. برای 21 روز اول، قرص های سفید رنگ روزی یک عدد و برای 7 روز باقیمانده قرص های سبز رنگ روزی یک عدد مصرف شود و بعد از آن بسته بعدی را آغاز کنید در نتیجه هیچ فاصله بدون دارویی بین بسته ها وجود ندارد.
اکتوژست متعلق به گروهی از داروها به نام پروژستوژن می باشد که حاوی پروژستوژن طبیعی می باشد. این دارو برای مشکلاتی که مربوط به کمبود پروژسترون است، برای درمان جایگزینی هورمون در دوران یائسگی و هم چنین برای کمک به مشکلات باروری استفاده می شود.
همیشه اکتوژست را همانگونه که در بروشور تجویز شده یا طبق دستور پزشک خود مصرف کنید. اگر از نحوه مصرف اطمینان ندارید از پزشک یا داروساز خود بپرسید. مصرف داروی خود را فراموش نکنید. پزشک مدت زمان مصرف این دارو را جهت درمان به شما خواهد گفت. مصرف آن را پیش از درمان کامل متوقف نکنید. تفاوت دوزاژ تجویز شده به علت نوع درمان می باشد. تاکید می شود از دستورالعمل پزشک خود پیروی کنید. دوز نرمال به شرح ذیل می باشد: مصرف خوراکی: عموما دوز مصرفی این دارو به صورت 200 تا300 میلی گرم در روز می باشد. مصرف واژینال: بسته به نوع درمان، دوز مصرفی به صورت 100 تا600 میلی گرم در روز می باشد.
دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید. در جای خشک، در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد و درون جعبه اصلی نگهداری نمایید. دارو را پس از تاریخ انقضاء که روی جعبه و بلیستر بعد از عبارت “EXP” درج شده است مصرف نکنید. تاریخ انقضا به آخرین روز ماه درج شده است. داروها نباید در فاضلاب یا به همراه زباله های خانگی دور ریخته شوند. نحوة دور انداختن داروهایی که دیگر به آن ها نیازی ندارید را از داروساز خود بپرسید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می کند.