بایگانی دسته بندی: اخبار

محصول جدید شرکت آتی فارمد – دزولست

محصول جدید شرکت آتی فارمد – دزولست

شرکت داروسازی آتی فارمد محصول جدید دیگری به نام وروژست را به مجموعه دارویی کشور معرفی نمود. این دارو در حوزه پیشگیری از بارداری قرار گرفته و به عنوان یکی از شاخص ترین داروها در مبحث پیشگیری از بارداری با مصرف داروهای هورمونی می باشد. این دارو حاوی مقدار کمی از دو هورمون متفاوت زنانه به اسم های دزوژسترل و اتینیل استرادیول می باشد. می باشد. این دارو در لابراتوری لئون فارما، اسپانیا با همکاری شرکت داروسازی آتی فارمد تهیه گردیده، داروی دزولست هم اکنون در بازار دارویی کشور قابل تهیه می باشد.

داروی وروژست متعلق به گروهی از داروها به نامکنتراسپتیو دی ای می باشد. داروهای پیشگیری از بارداری که حاوی دو هورمون می باشند قرص های “ترکیبی” نامیده می شوند. می باشد. این دارو از سوی شرکت داروسازی آتی فارمد به صورت قرص حاوی ماده موثره دزوژسترل و اتینیل استرادیول ارایه گیردیده که این دارو دارای بسته بندی  شامل ۱ بلیستر و هر بلیستر شامل ۲۸ قرص می باشد.

 

محصول جدید شرکت آتی فارمد – اکتوژست

محصول جدید شرکت آتی فارمد – اکتوژست

شرکت داروسازی آتی فارمد محصول جدید خود به نام اکتوژست را به مجموعه دارویی کشور معرفی نمود. این دارو در حوزه پیشگیری از بارداری قرار گرفته و به عنوان یکی از شاخص ترین داروها در مبحث جایگزینی هورمونی در دوران یائسگی مورد استفاده قرار گیرد. این دارو در لابراتوری لئون فارما، اسپانیا با همکاری شرکت داروسازی آتی فارمد تهیه گردیده، داروی اکتوژست هم اکنون در بازار دارویی کشور قابل تهیه می باشد.

داروی اکتوژست متعلق به گروهی از داروها به نام پروژستوژن می باشد که حاوی پروژستوژن طبیعی می باشد.این دارو برای مشکلاتی که مربوط به کمبود پروژسترون است، برای درمان جایگزینی هورمون در دوران یائسگی و هم چنین برای کمک به مشکلات باروری استفاده می شود.

داروی اکتوژست  از سوی شرکت داروسازی آتی فارمد به دو نوع کپسول نرم ژلاتینی حاوی ۱۰۰ و یا ۲۰۰ میلی گرم پروژسترون ارایه گردیده که  برای مصرف خوراکی و واژینال می باشد. این دارو دارای ۲ نوع بسته بندی ۱۰۰ میلی گرم هر بسته اکتوژست ۱۰۰ شامل ۲ بلیستر و هر بلیستر شامل ۱۵ کپسول و ۲۰۰ میلی گرم که هر بسته اکتوژست ۲۰۰ شامل ۱ بلیستر و هر بلیستر شامل ۱۵ کپسول می باشد.

تفاوت دوزاژ تجویز شده برای این دارو به علت نوع درمان می باشد دوز نرمال به شرح ذیل می باشد:

مصرف خوراکی: عموما دوز مصرفی این دارو به صورت  ۲۰۰ تا۳۰۰ میلی گرم در روز می باشد.

مصرف واژینال: بسته به نوع درمان، دوز مصرفی به صورت ۱۰۰ تا۶۰۰ میلی گرم در روز می باشد.

در مجموع داروی اکتوژست را می توان یک گزینه مناسب برای خلاء موجود در حوزه درمان مشکلات که مربوط به کمبود پروژسترون دانست، و  به همراه این ویژگی درمان جایگزینی هورمون در دوران یائسگی و هم چنین برای کمک به مشکلات باروری نیز می تواند استفاده می شود.