بایگانی دسته بندی: اخبار

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بيمارستان روحانی شهر بابل 

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بيمارستان روحانی شهر بابل 

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بيمارستان روحانی شهر بابل  با حضور اساتیدی چون دکتر بوذری ، دکتر پهلوان و دکتر قنبر پور انجام شد. در این برنامه در مورد اندومتریوزیس و برتری درمان دارویی نسبت به جراحی صحبت شد  و داروی وروژست بعنوان موثرترین دارو در درمان و پیشگیری از عود  بیماری اندومتریوزیس مطرح شد. همچنین در مورد داروی سیبل بعنوان بهترین انتخاب برای بیماران با مشکل هایپرآندروژنیسم و سندرم تخمدان پلی کیستیک صحبت شد. اساتید محترم نظرات مختلفی ارائه دادند و در نهایت داروخانه های مربوطه جهت ارجاع بیماران معرفی شد. ۱۹ آذر ۱۳۹۷

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بیمارستان محب یاس

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بیمارستان محب یاس

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بیمارستان محب یاس با حضور اساتید دکتر شیرین نیرومنش، دکتر شکوهی، دکتر ولدان و دکتر یارندی انجام شد. در این برنامه در مورد اندومتریوزیس و درمان دارویی این بیماری بحث شد و داروی وروژست بعنوان موثرترین دارو در درمان اندومتریوزیس مطرح شد. همچنین در مورد داروی سیبل بعنوان بهترین انتخاب برای بیماران با مشکل هایپرآندروژنیسم صحبت شد. اساتید نظرات و سوالات خود را مطرح کردند و در نهایت از داروهای شرکت استقبال کردند.

آذر ۱۳۹۷

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بیمارستان ولیعصر ناجا

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بیمارستان ولیعصر ناجا

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بیمارستان ولیعصر ناجا با حضور اساتید دکتر یوسف پور، دکتر چگینی انجام شد. در این برنامه در مورد اندومتریوزیس و درمان دارویی این بیماری بحث شد و داروی وروژست بعنوان موثرترین دارو در درمان اندومتریوزیس مطرح شد. همچنین داروی دزولست بعنوان بهترین انتخاب برای کنترل سیکل معرفی شد. اساتید نظرات و سوالات خود را مطرح کردند و در نهایت از داروهای شرکت استقبال کردند.

۱۴ آذر ۱۳۹۷

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بيمارستان طالقانی

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بيمارستان طالقانی

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بيمارستان طالقانی با حضور اساتیدی برجسته ای چون دکتر شیبانی، دکتر مینو یغمایی انجام شد. در این برنامه  ک پیرو سایر برنامه های شرکت آتی فارمد برگزار شده بود، در مورد اندومتریوزیس و  درمان دارویی  این بیماری بحث شد و داروی وروژست بعنوان جدیدترین و موثرترین دارو در درمان اندومتریوزیس مطرح شد. همچنین داروی سیبل بعنوان بهترین انتخاب برای افراد با مشکل هایپرآندروژنیسم معرفی شد. دارو ها مورد استقبال اساتید قرار گرفت و داروخانه های لینک معرفی شد.

۷ آذر ۹۷

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بيمارستان افضلی پور کرمان

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بيمارستان افضلی پور کرمان

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بيمارستان افضلی پور کرمان با حضور اساتیدی برجسته ای چون دکتر زهره سالاری، دکتر زهرا هنرور، دکتر مریم دلیلی انجام شد. در این برنامه در مورد اندومتریوزیس و  درمان دارویی  این بیماری بحث شد و داروی وروژست بعنوان جدیدترین و موثرترین دارو در درمان اندومتریوزیس مطرح شد. همچنین داروی دزولست بعنوان بهترین انتخاب برای افراد با مشکل کنترل سیکل معرفی شد. دارو ها مورد استقبال اساتید قرار گرفت و داروخانه های لینک معرفی شد.

۵ آذر ۹۷

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بيمارستان امام خمینی تهران

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بيمارستان امام خمینی تهران

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بيمارستان امام خمینی تهران با حضور اساتیدی چون دکترصدیقه حنطوش زاده، دکتر صغری خضر دوست،دکتر فهیمه قطبی زاده،دکتر زینب قنبری، دکتر مهرو رضایی نژاد و دکتر زهراپناهی برگزار شد. در این برنامه در مورد بیماری اندومتریوز و اثرات درمان مدیکال در این بیماران بحث شد و داروی وروژست بعنوان موثرترین و جدیدترین دارو برای درمان این بیماران معرفی شد. همچنین در مورد گایدلاین  تجویز OCP ها نیز بحث ‌شد. در این جلسه اساتید ضمن تشکر از شرکت آتی فارمد بدلیل اهمیت و تامین  داروهای اختصاصی فیلد زنان، پیشنهادات و نظرات خود را ارائه دادند. ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بيمارستان اکبر آبادی با موضوع درمان آندومتریوز و معرفی داروی وروژست

کنفرانس بيمارستان اکبر آبادی با موضوع درمان آندومتریوز و معرفی داروی وروژست

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنينگ بخش زنان بيمارستان اكبرابادي با موضوع درمان آندومتریوز و داروی وروژست بعنوان  بهترین انتخاب برای درمان بیماران اندومتریوزی برگزار شد. همچنین اختلالات سیکل در زنان مورد بحث قرار گرفت و دزولست بعنوان بهترین کنتراسپتیو در درمان این بیماران معرفی شد. در این برنامه اساتید برجسته ای چون دکتر جوانانش، دکتر زهرا رئوفي و ستاره نصيري حضور داشتند. اساتید دیدگاه ها و نظرات خود را در این موارد مطرح کردند و در نهایت مورد استقبال اساتید قرار گرفت. آبان ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بيمارستان رسول اکرم‌ تهران با موضوع درمان آندومتریوز و معرفی داروی وروژست

کنفرانس بيمارستان رسول اکرم‌ تهران با موضوع درمان آندومتریوز و معرفی داروی وروژست

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنينگ بخش زنان بيمارستان رسول اکرم‌ تهران با موضوع درمان آندومتریوز و معرفی داروی وروژست بعنوان بهترین انتخاب برای درمان بیماران انجام شد. همچنین  اختلالات PMDD, PMS در بانوان و دختران جوان مورد بحث قرار گرفت و داروی دروسبلا و دروسبلین بعنوان بهترین درمان هورمونی در این بیماران مطرح شد. در این برنامه اساتید برجسته ای چون دکتر کبری طاهرمنش، دکتر منصوره وحدت، دکتر فریبا الماسی، دکتر ثمانه رخگیره، دکتر لادن حقیقی، دکتر ندا هاشمی حضور داشتن، دارو مورد استقبال اساتید قرار گرفت. مهر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بیمارستان صارم با موضوع نقش حمایتی پروژسترون های نچرال و معرفی داروی اکتوژست

کنفرانس بیمارستان صارم با موضوع نقش حمایتی پروژسترون های نچرال و معرفی داروی اکتوژست

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بيمارستان صارم تهران با موضوع نقش حمایتی پروژسترون های نچرال در سیکل های ART و پیشگیری از سقط های مکرر و زایمان زودرس و داروی اکتوژست بعنوان بهترین انتخاب برای این بیماران صحبت شد، همچنین اختلال هایپرآندروژنیسم در زنان و هورمون تراپی در این بیماران با داروی سیبل مورد بحث قرار گرفت. این برنامه ک با حضور اساتید برجسته ای چون دکتر ابوطالب صارمی، دکتر فرحناز زندی، دکتر منصوره علیرضایی، دکتر پورمطرود برگزار شد، اساتید دیدگاه ها و سوالات خود را در این مباحث مطرح کردند و در نهایت از  مدیران شرکت آتی فارمد بدلیل تمرکز بر روی داروهای اختصاصی لاین زنان و اهمیت به این موضوع قدردانی کردند.

۲ مهر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بیمارستان شهدای تجریش تهران با موضوع نقش حمایتی پروژسترون های نچرال و معرفی داروی اکتوژست

کنفرانس بیمارستان شهدای تجریش تهران با موضوع نقش حمایتی پروژسترون های نچرال و معرفی داروی اکتوژست

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بيمارستان شهدای تجریش تهران با موضوع نقش حمایتی پروژسترون های نچرال در سیکل های ART و پیشگیری از سقط های مکرر و زایمان زودرس و داروی اکتوژست بعنوان بهترین انتخاب برای این بیماران صحبت شد، همچنین اختلال هایپرآندروژنیسم در زنان و هورمون تراپی در این بیماران با داروی سیبل مورد بحث قرار گرفت. این برنامه ک با حضور اساتید برجسته ای چون دکتر لادن آجری، دکتر افسانه آقازاده برگزار شد، اساتید دیدگاه ها و سوالات خود را در این مباحث مطرح کردند و در نهایت از  داروهای این شرکت استقبال کردند.

۵ مرداد ۱۳۹۷